Indikace a kontraindikace

Psychoterapie a arteterapie jsou vhodnou hlavní nebo doplňující metodou při řešení problémů relativně stabilizovaného člověka, jehož potíže pramení z mezilidských vztahů nebo z dysfunkčního sebepojetí, ale neohrožují ho akutně na životě. Zároveň je velmi vhodným přístupem u těch, kdo mají zájem o zvýšení vlastního sebepoznání a zvýšení kvality svého života.

V případě vážnějších psychických stavů (depresivních i psychotických), kdy léčba jenom slovem či uměním nestačí, je potřebná spolupráce s psychiatrem a nasazení adekvátní medikace.

Arteterapie je efektivním přístupem při rozvoji a podpoře dětí s AD/HD a vývojovými poruchami a poruchami učení.

Podrobnější informace