Důvěrnost informací

Základním pravidlem mé práce je důvěrnost informací a etický kodex psychoterapeuta. Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromou praxi, neposkytuji zprávy o průběhu terapie a nejsem vázána žádnou veřejnou dokumentací . Veškeré informace a zprávy poskytuji pouze na základě přání klienta. V terapii používám pouze soukromé záznamy z jednotlivých konzultací, aby bylo možné sledovat vývoj a úspěšnost terapie. Ze stejných důvodů archivuji i výtvarné práce klientů. Oboje je možné konkrétnímu klientovi poskytnout k nahlédnutí.