Další spolupráce

Co bude obsahem naší další spolupráce a jakým způsobem budeme pracovat, vychází z Vašich a mých potřeb a možností. Moje základní možnosti terapeutické práce (poradenství, psychoterapie, arteterapie) jsou podrobně popsány samostatných odkazech. Z mé zkušenosti se nejčastěji jedná o kombinaci všech přístupů podle aktuálního stavu, v jakém se klient nachází. Většinou jsou první dva - tři měsíce věnovány zmapování aktuální situace a zorientování se v osobní a rodinné anamnéze včetně řešení případných akutních krizových situací pro získání základní stabilizace a určitého prostoru pro další terapeutickou práci. V té době (cca 10 sezení) také již dochází k prvnímu bilancování úspěšnosti a smysluplnosti terapie a zároveň se stanovuje další terapeutický plán. Faktické, stabilní výsledky změn ve hlubších strukturách osobnosti lze reálně očekávat nejdříve po 6-8 měsících.