Art psychotherapy

Art psychotherapy – v tomto přístupu je využíván princip „dvojího zážitku“. Proces se skládá ze dvou částí, kde klient jak výtvarně tvoří, tak potom vede o vzniklém díle i o tom, jak se mu tvořilo, rozhovor s terapeutem. Cílem rozhovoru je pochopit, jak zážitek z tvorby a výsledné dílo souvisí s jeho životem – aktuální i minulou zkušeností. Velice často člověk pro své pocity nenachází slova, nebo se mu o něčem špatně jenom tak „z placu“ hovoří. Tehdy je tvorba a dílo vhodnou vstupenkou do tématu a rozhovoru. Stejně tak mají obrazy a způsob, jakým jsou tvořeny, schopnost ukrývat i naše nevědomé obsahy. To, co je pro nás důležité, podstatné, ale stojí mimo naše vědomí a přitom nás tak ovlivňuje v životě. Tehdy může rozhovor nad dílem tyto obsahy a témata objevit a zpřístupnit je poznání.