Receptivní arteterapie

Receptivní arteterapie – nebo–li „terapie diváctvím“. Ne vždy je člověk schopen tvořit sám jako autor. Ovšem už jenom to, jaké volíme kolem sebe obrazy, na které se chceme dívat, které přitahují naši pozornost, tak vypovídají o našem vnitřním nastavení a pocitech. V tomto případě je to rozhovor o zvoleném díle cizího autora, který vede k novému poznání a pochopení o sobě a druhých. Daný přístup je vhodný tehdy, když klient nemá prozatím dostatečnou důvěru sám tvořit nebo když není schopen pro určité téma či vnitřní pocit najít svůj způsob vyjádření a tak využije obraz někoho jiného. V takovém případě si sám volí obrazy, které přináší do terapie anebo si vybírá ze souborů, které má terapeut k dispozici.