Arteterapie u dětí

Arteterapie u dětí (předškolní věk a raná školní docházka) je založena na základním principu a to, že hra je nejmocnějším nástrojem, jak je dítě ochotno a schopno se nejrychleji učit, rozvíjet se poznávat svět.

Hrou je v arteterapii míněna práce s výtvarným materiálem ať už pro hru samotnou anebo na určité téma.

Každá výtvarná technika má své specifické zákonitosti a ovlivňuje, posiluje a rozvíjí konkrétní psychické i motorické procesy. Zacházením s výtvarnými technikami a materiálem je možné ovlivňovat jemnou motoriku, koordinaci těla, schopnost koncentrace, výdrže, pečlivosti, paměti, posilovat rozvoj řeči, ovlivňovat emoční ladění – korigovat radost, smutek, zlost či agresi. Je možné ovlivňovat práci s tělesnou energií -od relaxace po aktivizaci, rozvíjet sociální vztahy.

V praxi to znamená, že je nutné se sejít nejprve pouze s rodičem (rodiči) bez přítomnosti malého, malé a prodiskutovat potřeby a možnosti a dohodnout základní pravidla, aby dítě již mohlo přijít do bezpečného prostředí a nebylo stresováno „čekáním“, než se začne „něco dít“. A aby bylo možné ho již doma připravit na situaci, která ho čeká.

Následně proběhne první kontakt s dítětem a na základě jeho aktuálních možností, které jsou zjištěny jednoduchými hříčkami, je navržen následný terapeutický plán.

Důležité je, aby mohla být arteterapie úspěšná, tak je potřebné, aby se jí aktivně účastnil i rodič. V průběhu konzultace je rodič zapojen do některých aktivit a pozná tak techniku a postup, který poté následně bude s dítětem v průběhu času do další konzultace trénovat. V závěru každé konzultace pak proběhne rozhovor o podstatě techniky, v čem a jak působí a přesná instruktáž, co dělat doma. Práce doma je jednoduchá aktivita, která však je potřebná a důsledná právě ve svém opakování a stabilitě v čase a prostoru. Jedná se o fixaci a posilování dovedností.

Indikace: vývojové poruchy řeči, motoriky, koncentrace, učení, AD/HD, poruchy autistického spektra. Za určitých podmínek je možné pracovat i s dětmi s kombinovaným onemocněním a mentálním omezením. (V takovém případě je možné vykonávat arteterapii v domácím prostředí. Bohužel můj ateliér nemá bezbariérový přístup.)